Παρόν - Μέλλον και Προοπτικές των Επαγγελματικών Ταμείων Υποχρεωτικής Ασφάλισης

Πέμπτη 7 Απριλίου 2022
Κωνσταντίνος Λάζαρης
Πρόεδρος E.T.E.A.E., Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.
Παναγιώτης Τσακλόγλου
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Παυλίνα Καρασιώτου
Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βασιλική Λαζαράκου
Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Ευφροσύνη Κουσκουνά
Πρόεδρος Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής
Matti Leppälä
Γενικός Γραμματέας/Διευθύνων Σύμβουλος, PensionsEurope
Ιωάννης Παναγόπουλος
Πρόεδρος Γ.Σ.Ε.Ε.
Χρήστος Παπαδόγιαννης
Αντιπρόεδρος Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελλάδας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΕΑΕΑΠΑΕ
Κωνσταντίνος Κρεμαλής
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Βάλια Παπακωνσταντινοπούλου
Νομική Σύμβουλος Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελλάδας
Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Κωνσταντίνος Νικολάου
Γενικός Διευθυντής της Prudential Actuarial Solutions, εκπρόσωπος του Τ.Α.Υ.Φ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.
Μιχαήλ Ανθρωπέλλος
πρόεδρος της επενδυτικής επιτροπής Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.-Ν.Π.Ι.Δ, επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Μάνος Δροσσατάκης
Chief Investment Officer Iolcus
Κωνσταντίνος Κωστούρος
Γραμματέας Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελλάδας, Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ
Παναγιώτης Σαμαρτζής
Γενικός Διευθυντής της AssetWise
Άρτεμις Παναγιωτοπούλου
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΕΚΤ
Παναγιώτης Αντωνόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος ALPHA ΑΕΔΑΚ
Κρις Αίσωπος
Διευθύνων Σύμβουλος Alpha Trust
Ηρακλής Μπαμπλέκος
Διευθύνων Σύμβουλος ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΔΑΚ
Θεοφάνης Μυλωνάς
Διευθύνων Σύμβουλος EUROBANK ΑΕΔΑΚ
Ευστράτιος Σαραντινός
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΔΑΚ
Κωνσταντίνος Νικολάου
Γενικός Διευθυντής της Prudential Actuarial Solutions, εκπρόσωπος του Τ.Α.Υ.Φ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.