Παρόν - Μέλλον και Προοπτικές των Επαγγελματικών Ταμείων Υποχρεωτικής Ασφάλισης

Πέμπτη 7 Απριλίου 2022
7 Απριλίου 2022
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
09:00 - 09:30
ΕΝΑΡΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
09:30 - 09:35
Συντονιστής : Κωνσταντίνος Νικολάου, Γενικός Διευθυντής της Prudential Actuarial Solutions, εκπρόσωπος του Τ.Α.Υ.Φ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.
Χαιρετισμοί - Τοποθετήσεις
09:35 - 12:20
Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Κωνσταντίνος Λάζαρης, Πρόεδρος E.T.E.A.E., Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.
Βάλια Παπακωνσταντινοπούλου, Νομική Σύμβουλος Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελλάδας
Κωνσταντίνος Κρεμαλής, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρήστος Παπαδόγιαννης, Αντιπρόεδρος Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελλάδας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΕΑΕΑΠΑΕ
Ιωάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος Γ.Σ.Ε.Ε.
Matti Leppälä, Γενικός Γραμματέας/Διευθύνων Σύμβουλος, PensionsEurope
Ευφροσύνη Κουσκουνά, Πρόεδρος Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής
Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Παυλίνα Καρασιώτου, Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Παναγιώτης Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
1ο panel «Επενδύσεις και Fiduciary για τα ΤΕΑ: Προκλήσεις/Προτάσεις»
13:00 - 14:00
Συντονιστής : Κωνσταντίνος Νικολάου, Γενικός Διευθυντής της Prudential Actuarial Solutions, εκπρόσωπος του Τ.Α.Υ.Φ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.
Παναγιώτης Σαμαρτζής, Γενικός Διευθυντής της AssetWise
Κωνσταντίνος Κωστούρος, Γραμματέας Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελλάδας, Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ
Μάνος Δροσσατάκης, Chief Investment Officer Iolcus
Μιχαήλ Ανθρωπέλλος, πρόεδρος της επενδυτικής επιτροπής Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.-Ν.Π.Ι.Δ, επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
2ο panel «Ζητήματα Διαχείρισης Επενδύσεων των ΤΕΑ: Καθημερινότητα/Προτάσεις προς βελτίωση»
14:00 - 15:00
Συντονιστής : Άρτεμις Παναγιωτοπούλου, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΕΚΤ
Ευστράτιος Σαραντινός, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΔΑΚ
Θεοφάνης Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος EUROBANK ΑΕΔΑΚ
Ηρακλής Μπαμπλέκος, Διευθύνων Σύμβουλος ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΔΑΚ
Κρις Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος Alpha Trust
Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ALPHA ΑΕΔΑΚ
×