Παρόν - Μέλλον και Προοπτικές των Επαγγελματικών Ταμείων Υποχρεωτικής Ασφάλισης

Πεμπτη 7 Απριλιου 2022


..

Πρόγραμμα

Φόρτωση.....
Ζώνη ώρας: Europe/Athens

09:00 - 09:30

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ


09:30 - 09:35

ΕΝΑΡΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Παρουσιαστής: Κωνσταντίνος Νικολάου, Γενικός Διευθυντής της Prudential Actuarial Solutions, εκπρόσωπος του Τ.Α.Υ.Φ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.

09:35 - 12:20

Χαιρετισμοί - Τοποθετήσεις

Κωνσταντίνος Λάζαρης, Πρόεδρος E.T.E.A.E., Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ., Παναγιώτης Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παυλίνα Καρασιώτου, Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ευφροσύνη Κουσκουνά, Πρόεδρος Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, Matti Leppälä, Γενικός Γραμματέας/Διευθύνων Σύμβουλος, PensionsEurope, Ιωάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος Γ.Σ.Ε.Ε., Χρήστος Παπαδόγιαννης, Αντιπρόεδρος Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελλάδας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΕΑΕΑΠΑΕ, Κωνσταντίνος Κρεμαλής, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βάλια Παπακωνσταντινοπούλου, Νομική Σύμβουλος Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελλάδας, Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

13:00 - 14:00

1ο panel «Επενδύσεις και Fiduciary για τα ΤΕΑ: Προκλήσεις/Προτάσεις»

Συντονιστής: Κωνσταντίνος Νικολάου, Γενικός Διευθυντής της Prudential Actuarial Solutions, εκπρόσωπος του Τ.Α.Υ.Φ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.
Μιχαήλ Ανθρωπέλλος, πρόεδρος της επενδυτικής επιτροπής Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.-Ν.Π.Ι.Δ, επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μάνος Δροσσατάκης, Chief Investment Officer Iolcus, Κωνσταντίνος Κωστούρος, Γραμματέας Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελλάδας, Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ, Παναγιώτης Σαμαρτζής, Γενικός Διευθυντής της AssetWise

14:00 - 15:00

2ο panel «Ζητήματα Διαχείρισης Επενδύσεων των ΤΕΑ: Καθημερινότητα/Προτάσεις προς βελτίωση»

Συντονιστής: Άρτεμις Παναγιωτοπούλου, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΕΚΤ
Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ALPHA ΑΕΔΑΚ, Κρις Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος Alpha Trust, Ηρακλής Μπαμπλέκος, Διευθύνων Σύμβουλος ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΔΑΚ, Θεοφάνης Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος EUROBANK ΑΕΔΑΚ, Ευστράτιος Σαραντινός, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΔΑΚ